Co warto wiedzieć o opłacie recyklingowej za opakowania foliowe?

Od września 2019 roku wszyscy sprzedawcy oferujący swoim klientom możliwość skorzystania z torebek z tworzyw sztucznych są zobowiązani do uiszczania opłaty recyklingowej. Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem.

 

Rodzaje toreb foliowych

kobieta wyrzuca śmieci Rozróżnia się dwa rodzaje foliówek:

  • lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem,
  • pozostałe torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Z opłaty zwolnione są tylko bardzo lekkie torby oraz te, które nie zawierają w sobie materiałów sztucznych, np. torebki papierowe. Pozostałe, czyli mające powyżej 15 mikrometrów grubości materiału podlegają opłacie recyklingowej. Oksydegradowalne torby  z tworzywa sztucznego również zalicza się do toreb podlegającym opłacie.

 

Wpis w Bazie danych o odpadach

Wszyscy przedsiębiorcy udostępniający klientom foliówki objęte opłata recyklingową, zobowiązani są uzyskać wpis w rejestrze BDO. Wpisu takiego dokonuje marszałek województwa na wniosek przedsiębiorcy. Warto zadbać o wcześniejsze złożenie wniosku, gdyż czas oczekiwania na jego rozpatrzenie to 30 dni. Za prowadzenie sprzedaży foliówek bez wpisu do BDO grodzi administracyjna kara pieniężna od 5000 zł do 1 mln zł oraz kara aresztu lub grzywny.

 

Stawka opłaty recyklingowej

Stawka opłaty recyklingowej za jedna torbę foliową wynosi 20 groszy. Należy pamiętać, że sprzedawca nie może wydać klientowi torby za darmo, a opłaty uiścić z własnych środków. Sprzedawcy nie wolno także obniżyć stawki, zawsze musi to być minimum 20 groszy.  Kwotę opłaty należy powiększyć o podatek VAT, chyba że sprzedawca jest z niego zwolniony, a na paragonie lub fakturze trzeba umieścić kwotę z tytułu sprzedaży foliówki. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

Przy rozliczeniu opłaty recyklingowej w podatku dochodowym i VAT, należy pamiętać, że pobierana od klientów kwota jest przychodem przedsiębiorcy, a opłata wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego stanowi koszt jego uzyskania.

Przeczytaj również: Czym się charakteryzuje folia termokurczliwa pcv i do czego służy?